OA办公登录入口 | 无障碍浏览

部门信箱

编号 标题 时间
202305040001 私搭乱建堵塞胡同及水泥路未铺设问题 [2023-05-04]
202304160001 垃圾成堆 [2023-04-16]
202304120002 胡同垃圾 [2023-04-12]
202303210002 呼玛金山林场 [2023-03-21]
202303110001 体育馆 [2023-03-11]
202303070001 真人斗牛牛棋牌路面结冰问题 [2023-03-07]

办件统计

  • 2023年公开回复量:8

  • 2023年电话或邮箱回复量:5

  • 2023年符合不予受理条件的办件量:5

  • 18
  • 站内总留言量:217

真人斗牛牛棋牌

图片